Partners van de conventie

De Duin & Kruidberg Conventie

De Duin & Kruidberg Conventie wordt jaarlijks georganiseerd voor de top van het bedrijfsleven en bestuurders in Noord-Holland. De conventie biedt een uitgelezen gelegenheid om maatschappelijke en zakelijke belangen en initiatieven te delen.

De achtste editie van de Duin & Kruidberg Conventie vond plaats op 11 maart 2019, aan de vooravond van de Provinciale Staten verkiezingen. Een mooie gelegenheid om in gesprek te gaan met de kersverse commissaris van de Koning (NH), de heer Arthur van Dijk.

“Stem op Noord-Holland”

Met de commissaris van de Koning gingen we in gesprek over thema’s die van groot belang zijn bij de provinciale verkiezingen voor de ontwikkeling van de provincie in het algemeen en in Kennemerland in het bijzonder. Wat doet de provincie aan energietransitie, klimaat, wonen, bereikbaarheid, economie, vestigingsklimaat, arbeidsmarkt en onderwijs. En wat betekent dat voor u als ondernemer?

Wat wilt u dat de provincie voor u doet? En wat kunt u daar zelf aan doen?

De mooie keynote werd verdiept met meningen, vragen en visies van de aanwezigen. Deze interactie zorgde voor een bijzonder leuke discussie met veel boeiende gespreksonderwerpen, zoals bijvoorbeeld de invloed van de Brexit op onze eigen regio.

Alle conventies

De bijeenkomst wordt één keer per jaar georganiseerd. Hierbij geeft een spreker uit politieke of journalistiek/economische hoek inhoud aan de Conventie. Onderwerpen als ‘Ondernemen, economie en politiek’ worden belicht en besproken. Hierbij is altijd ruimte voor interactie tussen genodigden en spreker.

Duin & Kruidberg Conventie 2018

Schiphol, de vleugels van onze economie!?

Duin & Kruidberg Conventie 2015

What we can learn from the Americas.

Duin & Kruidberg Conventie 2014

Op zoek naar kansen in een avontuurlijke economie.

Duin & Kruidberg Conventie 2013

De kracht van Nederland/visie op langere termijn.

Duin & Kruidberg Conventie 2012

Corporate Governance & maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Impressie

2019

De achtste editie van de Duin & Kruidberg Conventie vond plaats aan de vooravond van de Provinciale Staten verkiezingen; een mooie gelegenheid om in gesprek te gaan met de kersverse commissaris van de Koning (NH), de heer Arthur van Dijk.

Het thema van 2019 was ‘Stem op Noord-Holland’. De mooie keynote werd verdiept met meningen, vragen en visies van de aanwezigen. Deze interactie zorgde voor een bijzonder leuke discussie met veel boeiende gespreksonderwerpen, zoals bijvoorbeeld de invloed van de Brexit op onze eigen regio.

Traditiegetrouw wist sneldichteres Dominique Engers de bijeenkomst weer zeer treffend samen te vatten, voordat nog even flink werd nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

2018

Met het thema ‘Schiphol de vleugels van onze economie!?’ stond onder leiding van Nederlands historicus en voormalig politicus (VVD) Arend Jan Boekestijn een interessante discussie op het programma.

Aan de discussie namen deel: (CDA) Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor economische zaken, de heer Jaap Bond en Executive Vice President & Chief Commercial Officer van Schiphol de heer André van den Berg.

Schiphol als zeer belangrijke speler en één van de meest vooraanstaande luchthavens in de wereld werd aan alle kanten uitgelicht. Alle kansen, bedreigingen en ook de enorme economische spin-off in de regio als HUB en als bestemming voor zakenleven en toerisme. Het leverde een boeiende discussie op met een interessante kijk naar de toekomst.

2017

Discussie met: Franc Weerwind, burgemeester van Almere en voormalig burgemeester van Velsen, Frans van der Avert CEO Amsterdam Marketing en Frans Baud Directeur Koninklijke Verenigde Scheepsagenturen (KVSA) van Halverhout & Zwart en Zurmühlen B.V.

2016

Annemarie Jorritsma gaf, in een zeer boeiend betoog, haar visie op het samenspel tussen economie en politiek. Natuurlijk gelardeerd met ervaringen uit haar politieke en bestuurlijke carrière. Alle vragenstellers kregen ruimschoots haar aandacht, zodat het interactieve karakter van de conventie in stand werd gehouden.

2015

Aan de hand van persoonlijke belevenissen gaf verslaggever en schrijver Max Westerman in 2015 een prachtige impressie van het leven in de VS en Brazilië.

2014

Journalist Mathijs Bouman wist in 2014 op humoristische wijze een verrassend beeld te schetsen van een avontuurlijke economie.

2013

In 2013 hield voormalig staatssecretaris en minister Joop Wijn de enthousiaste toehoorders zijn economische spiegel voor.

2012

In 2012 vond de eerste Duin & Kruidberg Conventie plaats. Voormalig premier Jan Peter Balkenende gaf een lezing over Corporate Governance & maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit filmpje geeft een kleine impressie van deze bijeenkomst.

Bezoekers aan het woord

Locatie

Landgoed Duin & Kruidberg

Duin- en Kruidbergerweg 60

2071 LE Santpoort-Noord

Telefoon: 023 512 1800

    beheerHome